Nyheter

Belastning vägbanan vid värme

Undvik att lägga om ratten när bilen står stilla. Detta gör att vägbeläggningen vrids sönde med hål som följd. Låt bilen rulla innan ni svänger. mvh//Styrelsen

Insats för insekterna, ängsblommor sådda!

Det är nu sått på åkern nedan Kärrvägen med ängsblommor för att gynna insekter. Det är ett projekt att prova de åkerdelar som inte ingår i vår ängsmark för en bättre naturmiljö. Du kan även som tomtägare plantera ängsblommor i din trädgård, det kräver inte mer än ett par kvadratmeter så får du in fjärillar och humlor och andra insekter som jagar nektar

Årsmöte 16 maj 10:00 Fotbollsplanen

Årsmöte sker i år 16 maj på fotbollsplanen 10:00. Alla medlemmar är välkonmna men för att minska smittrisken rekommenderar vi att endast en om möjligt kommer per fastighet. Väl mött //Styrelsen

Båtar efter
Nu har ett polisärende upprättats så samfälligheten kan till sommaren städa upp och flytta båtar till anvisad plats. Denna akrivitet(20-talet båtar) kommer att planeras på ordinarie årsmöte 16 maj. Ordförande

Döda djur inom området

Då jag ibland inte får information om döda vilda djur inom området vill jag förtydliga att när man finner ett dött djur(Hare/räv/grävling/rå/älg/kron/dov/vildsvin samt rovfåglel) skall man anmäla detta till viltvårdsansvarig som är undertecknad. Detta för att kunna avgöra orsak och om det skall skickas till SVA vid misstänkt sjukdom. Anmälan gäller alltid vid viltolyckor och då kan jag vid behov genomför ett eftersök och avlivar skadat vilt

Fortfarande 19(!) st roddbåtar som ej har flyttats till båtuppläggningsplatsen Långsjön

Det är fortsatt båtar som ligger efter stranden mellan badplatsen och båtplatsen. Jag räknade till 19(!) st varav många låg under vattnet. Samfälligheten har beslutat att alla båtar skall ligga vid båtplatsen på ett ställe för Långsjön, se anslagstavlorna

Påskstädning och årsmötet bokat 16 maj

Styrelsen önska glad påsk och som förslag på lite motion efter äggätandet är att alla tar tag i egna diket och rensa/klipper det innan löven kommer igång. Jag slyröjde på Bäckvägen och det ser så mycket ttevligare ut efter arbetet gjort. Vi har även beslutat om att årsmötet kommer att ske den 16 maj 10:00 på fotbollsplanen

VInterväghållning och isvarning

Vägarna plogas efter snöfall då det kommit minst 5cm eller mer. Vi sandar vid behov och speciellt torsdagar så sopbilearna kommer fram fredag morgon. Backar och korsningar

Rishögen långsjön

Nytt datum 28 februari. Den 28 februari kommer rishögen på ängen mot Långsjön att eldas upp. Det är därefter inte tillåtet att lägga grenar/skräp där utan tomtägarna ansvarar för egna eldplatser. //Ordförnade

Det som göms i snö...Hundbajs!

Det är tråkigt att se alla undbajsar som ligger i plogvallen och runt brevlådorna. Detta är inte ok och de som har hundar får vackert plocka upp efter sina hundar så övriga slipper att kryssa fram för att undvika att trampa i dessa. Ordförande och hundägare

Sophämtning

Då det var halt vid sista sophämtningen kommer de som inte fick hämtning få det på fredag. Dock bör de som bor i branta backar om möjligt rulla ned sopkärlen till anslutningsvägen då tövädret gör det mycket svårt att få sanden att bita i vägbanan. Ordförande

Gott Nytt År!

Styrelsen önskar medlemmarna ett gott slut och gott nytt år! Styrelsen

Flöden under infarterna

Det ålägger ägaren av fastigheten att sköta infarten och att trumman fungerar och inte är blockerad. Detta är jätteviktigt då det är extrema vattenflöden nu och på vissa tomter rinner det dåligt/inte alls. Detta måste åtgärdas omgående då vägarna förstörs om de ligger i vatten eller blir översköljda

Skabbräv i området

På lördag kommer vi att jaga en skabbräv i området mellan 13:00-15:00 på lördag. Om du ser den innan eller under denna tid ring på 0730-294459. Ordförande

Låt inte bilen stå still när du vrider på ratten

Då den nya vägbanan inte satt sig är det mycket viktigt att bilen rullar innan man vrider på ratten. Om man gör det stilla vrider man sönder vägbeläggnigen och vi får ett hål. Om det mot förmodan händer försök lägga tillbaka de delar som lossnat och packa till det

Beläggningen åtgärdad

Nytt grus har lagts på och kör gärna över hela väganan så det packas. Undvik beställa tunga transporter då den behöver sätta sig. Ordförande

Beläggning lagd

Efter beläggnig har det varit delar av ytorna som bindmedlet legat öppet. Detta kladdar på skor och hundar. Entrepenör är vidtalad. Ordförande

Omplanering beläggning, sker den 25 september

Efter lite förseningar har nu informationen kommit från PEAB att de genomför beläggingen den 25 september i området enligt tidigare meddelad omfattning. Ordförande

Beläggningsarbetet börjar på tisdag den 22 september

Efter inspektion av vägar kommer hyvling av de vägar som skall beläggas ske de närmaste dagarna samt att beläggningsarbetet är nu beslutat till tisdagen den 22 september. De vägar som inte går att köra runt på, kolla upp när beläggningsbilarna kommer så att ni kan planera in/utpassage. Ordförande

Beläggningsarbetet igång

Beläggningsarbetet kommer igång i helgen med hyvling av vägbanan. Efter detta kommer belläggningsarbetet att utföras veckan efter om allt går bra på Norrvägen, Kärrvägen, Mossvägen, Klippvägen samt Långsjövägen mellan Bäckvägen och Ringvägen. Ordförande

Årsavgiften

Sista datum för att betala årsavgiften har passerats så ni som inte betalat kommer ni att få ett nytt inbetalningskort med påminnelseavgift. Glöm inte betala det då nästa steg blir ett ärende för kronofogden. Om det är frågor kontakta styrelsen så vi kan lösa dessa i god tid innan äredet går vidare

Kräftfisket är avslutat

Det förekommer burar i Långsjön i våra fiskevatten efter att kräftfisketiden avslutats. Detta är att betrakta som tjuvfiske och kan polisanmälas. Om burar hittas skall de omgående tas upp och lämnas till ordförande för vidare åtgärder

Belägning och reparation vägar

Det har skett reparation av vägarna Ringvägen/Bäckvegen i veckan. Vi kommer även att starta beläggningsarbete enligt årsbeslut och det kommer att ske i mitt september. Jag återkommer med exakt tid för detta. Ordförande

Uppläggning av båt på angiven båtplats

Vid flytt av båtar till angiven båtplats har Samfälligheten utsett ansvariga att hantera detta. Conny Jansson och Per Johansson. Kontakta Conny på 0707926381 så kan dessa gentlemän bistå med hur uppläggningen skall gå till

Båtar efter standen Långsjön

Det finns fortfarande båtar som ligger efter strandkanten i Långsjön. Dessa skall flyttas till båtplatsen/båtbryggan som upprättats för detta. Detta är ett årsmötesbeslut för att hantera båtarna på ett bra och ordnat sätt och lappar kommer att sättas på alla båtar som information

Brunnsregistret behöver kompletteras

Behovet av att upprätta ett register har lösts delvis då det via SGU kan vi få fram all data som vi behöver. https://apps. sgu

Information om kräftfiske 2020

Styrelsen har begränsat kräftfisket till 7-16 Augusti. Varje fastighet får använda högst 3 st burar och max ta upp 50 st kräftor. Vi använder självkontroll

Ny hemsida för samfälligheten

Nu har vi uppdaterat hemsidan och fått nya funktioner och layout. Här hittar du som tidigare information om samfälligheten. Ordförande

Vildsvin i området - 2020-05-28

Skyddsjakt kommer att ske framöver i området med säkerhet för alla boende. Dock kan det smälla till ordentligt dock senast 22:00 kvällstid. Detta då vildsvin välter soptunnor och bökar upp tomter
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.