Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – november 2020

Nyheter

Årsmöte imorgon 15 maj 10:00 Stallgården

Välkommen till årsmötet som går av stapeln imorgon 15 maj 10:00 i Stallgården. Samfälligheten saknar fortfarande adresser till nedan fastigheter och det är viktig information då avgiften skall komma rätt. Det har kommit tillbaka kallelser till årsmötet för nedan fastigheter som inte har rätt adress för fakturering

OBS Felkatiga adresser för fakturering, återkoppla omgående till nedan mailadress!

Det har kommit tillbaka kallelser till årsmötet för nedan fastigheter som inte har rätt adress för fakturering. Skicka in rätt adress till ordförande på peterbrottbyandersson@hotmail. com

Kopplingstvång hundar, sluta med ofoget att ha hund lös.

Enligt Vallentunas ordningsstadgar gäller följande enligt nedan. Då områden och vägar innefattas för samfälligheten gäller nedan hela vårt område. Detta gäller även i skogen

Busskuren taggad...Detta efter att vi rustat upp den och målat den.....Info om detta mottages.

Felaktiga adresser, kontrollera och kontakta styrelsen

Det har kommit tillbaka kallelser till årsmötet för nedan fastigheter som inte tydligen har rätt adress. Skicka in rätt adress till ordförande på peterbrottbyandersson@hotmail. com

Årsmöte Söndagen den 15 maj 2021 klockan 10.00

HOVEN-LÅNGJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Medlemmarna i Hoven-Långsjöns Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Söndagen den 15 maj 2021 klockan 10. 00 Plats: Stallgården För granskning finns dokument på hemsidan under fliken ”Innevarande års dokument” Önskas papperskopior går dessa att beställa via Ordförande tel: 0730-294459 Vid fler än en ägare har endast ett exemplar skickats ut. Samtliga ovan nämnda dokument tillika Debiteringslängd hålls från och med den 15 april 2022 tillgängliga hos ordförande Peter Andersson, Kärrvägen 13

Ny del i dokument

Styrelsen har nu klagt upp dokument för miljö som innehåller råd och rekommendationer. Läs och begrunda. Styrelsen

Valberedningen söker personer som vill jobba i vår styrelse

Valberedingen via Lena Åsberg har nu startat arbetet med att komplettera styrelsen och behöver kandidater som är intresserade av vägunderhållsfrågor. Du tar direktkontakt med Lena på 0707467866. mvh//Peter

Eftersök på skadat rådjur

Idag har det genomförts ett eftersök på ett skadat rådjur som har vänster ben avslaget. Senast sågs det för en vecka och området som spårades och genomsökts är runt sågvägen/ekbacksvägen. Inget skadat rå hittades men väl såg vi 5st friska rå i området

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt år. Styrelsen

Projekt vattnet till Stallgården, installerat och igångkört!

Efter borrning för vatten till Stallgården och arbetet med att installera det samt bygga in det har undertecknad och Patrick Lundin slutfört den senaste installationen för Stallgården. Nu fungerar vatten till kök och toaletter. Det finns en diskmaskin och spis så det är förberett för fest om så önskas

Avgiften till Samfälligheten ej betald!

Vi har ett 15-tal medlemmar som inte betalt och som fått påminnelse om avgift. Då nästa del är kronofogden ber vi er som inte betalat göra det omgående för att besvara både Samfälligheten och er själva besvär. Ordförande

Båtar utan ägare vid nya båtplatsen

VI har 3st båtar som är uppdragna och saknar ägare som ligger på gärdet vid nya båtplasten. Vi låter de ligga kvar under september-oktoer sedan hanteras dessa(Skrotas/tas över/.

Städdagen genomförd men var vad ni?

Städdagen genomfördes i lördags med gott resultat. T-badet, Busskuren samt Bäckvägen slyröjdes med de tappra 30 personer(15 fastigheter) som kom! Men vad var ni övriga fastighetsägare? Vi har 278 fastigheter så en uppslutning på 60-70 personer eller mer torde inte vara omöjligt för en städdag dag per år? Nåja, det finns chans för bättring. Vi har öppnat för att kunna ha en brasa på ängen mot Långsjön vid nya båtplatsen så ni som av olika anledningar ej kunnat bidra till ökad trivsel i området kan nu själva röja sly efter vägarna och slänga det på brasan då mycket är kvar att göra

Glöm inte städdagen 7 augusti 10:00- Stallgården. 1 gång per år städar vi tillsammans!

Städdag 7 augusti 10:00- Stallgården och det gäller alla fastigheter! Nu är det dags att ta en städdag och vi samlas den 7 augusti 10:00 vid Stallgården för att städa och rusta upp inom området. Ta med grensax om du har och handsåg. Vi kommer att fokusera på några områden och det är: -T-Badet, Rensa sly nedfarten -Stranden Långsjön, Skräpplockning och båtflytt -Busskuren, Målning och upprustning -Slyröjning, brevlådor och vägar Styrelsen

Kräftfiske 6-15 augusti Långsjön

Styrelsen har begränsat kräftfisket till 6-15 Augusti. Varje fastighet får använda högst 3 st burar och max ta upp 50 st kräftor. Vi använder självkontroll

Vattenförsörjning, stora utmaingar

Efter en extremt lång och varm period står vi inför en stor utmaninga att hantera tillgång till dricksvatten. Det är en situation där myndigheterna meddelar att det är låga nivåer på grundvattnet och situationen blir värre då fortsatt torrt väder fortsätter. För att möta denna situation ger vi följande restriktioner: 1) Det är alltid förbjudet att vattna gräsmattor med sommarvattnet

Städdag 7 augusti 10:00- Stallgården

Städdag 7 augusti 10:00- Stallgården Nu är det dags att ta en städdag och vi samlas den 7 augusti 10:00 vid Stallgården för att städa och rusta upp inom området. Vi kommer att fokusera på några områden och det är: -T-Badet, Rensa sly nedfarten -Stranden Långsjön, Skräpplockning och båtflytt -Busskuren, Målning och upprustning -Slyröjning, brevlådor och vägar Väl mött Styrelsen

Invasiv art Gul Skunkkalla

Vi har fått information om att en invasiv art, Gul Skunkkalla, skall omgående bekämpas om den finns hos oss. https://www. naturvardsverket

Vattenprover Samfällighetens brunnar

Vattenproverna är nu klara och ett pumphus har fått nedslag på dålig vattenkvalitet. De är informerade och nytt prov kommer att tas inom en vecka för vidare analys. Provnummer ST2118494-003 (”3

Jordgetingar fotbollsplanen

Rapport har inkommit att det finns jordgetingar på fotbollsplanen. De som rapporerat detta skulle hantera detta. Styrelsen

Brandrisk och vatten brist

Det är mycket torrt i markerna så det är stor risk för skogsbrand. Eldningsförbud i Stockholms län. Det är mycket torrt så grundvattnet är vårt viktigaste livsmedel

Försiktighet nya beläggningen

Vi påminner om att den höga värmen och nya beläggningen bör hanteras med försiktighet vad det gäller att svänga stillastående. Vägbanan har inte härdat till sig och skadorna blir omfattande om man står still och lägger om ratten. Det går att laga och flytta tillbaka materialet om skadan uppstår och trycka till den

Hönshållning inom området. Regler från Jordbruksverket

Nya regler för registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap Den 21 april började nya regler gälla för registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap. De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, oavsett hur många eller syftet med djurhållningen, ska registrera din anläggning hos oss. Kravet gäller alltså även dig som har fåglar som hobby, till exempel om du har hobbyhöns

Björnlokorna

Föreningen har nu ättika att bekämpa Björnlokorna och idag arbetades det runt Stallgården. Ta kontkat med styrelsen så kan ni hänta ättika om ni ser att det växer Björnlokor i området. Ordförande

Nya båtplatsen, arbetsdag 1

Idag startade arbetet med att göra iordning båtplatsen och tre(3!) båtägare dök upp. Det har fällts en massa sly som skall dras upp till högarna på ägnen för att kunna eldas upp i höst. Ni båtägare som inte hade tid just idag kan ta en timme eller två när det passar och släpa bort slyn så vi kan fortsätta arbetet

Glöm inte båtplatsarbetsdagen söndag 13 juni!!

Söndagen den 13 juni tar vi tag i nya båtplatsen och hjälps åt att ställa iordning så båtarna får plats och att det blir snyggt. Samling 10:00 vid nya båtplatsen(Se de små anslagstavlorna) Ordförande

Båtägare arbetsdag 1

Söndagen den 13 juni tar vi tag i nya båtplatsen och hjälps åt att ställa iordning så båtarna får plats och att det blir snyggt. Samling 10:00 vid nya båtplatsen(Se de små anslagstavlorna) Ordförande

Sommarinformation från styrelsen

Hej, jag har fått ett antal frågor och tänkte sammanställa dessa i ett litet informationsbrev. Vid försäljning eller köp av en fastighet skall detta alltid meddelas till styrelsen så avgiften kommer till rätt ägare. Det myckna regnadet har påverkat flödet under infarterna

Protokoll årsmötet

Och nu har även protokollet scannats in och ligger under fliken dokument. Sedan tidigare finns protokollet anslaget på våra anslagstavlor. Ordförande

Kotroll av egna vägtrummor i området

Det är ett extremväder just nu men det belyser även de brister som finns på ett antal infarter/vägtrummor i området. Ni som har dåligt genomflöde måste åtgärda detta då vägbanan/vägkroppen blir förstörd. Detta är fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta

Viktigt förtydligande avseende informationen om båtplatser

Förtydligande föregående information. Den anmälan som inlämnats till polisen gäller de båtar som är omärkta då vi inte kan identifiera deras ägare och om vi skall flytta dessa är det viktig att vi har informerat polisen om det kommer att ske. De båtar som har fastighetsnummer kan kontakta styrelsen för att se till att flytten går smidigt och att plats finns på nya båtplatsen när båtarna flyttas

Båtar som skall flyttas till båtplats Långsjön

Samfälligheten har fastslagit att vi skall ha en gemensam båtplats och de båtar som ligger efter stranden har fått information om att de skall flyttas och vart. Det återstår båtar som ej är flyttade och det har gjorts en polisanmälan då flera av dessa båtar saknar fastighetsnummer eller identifikation. Vi ber båtägare att omgående flytta sina båtar till angiven plats, se infotavlorna vid brevlådorna

Belastning vägbanan vid värme

Undvik att lägga om ratten när bilen står stilla. Detta gör att vägbeläggningen vrids sönde med hål som följd. Låt bilen rulla innan ni svänger. mvh//Styrelsen

Insats för insekterna, ängsblommor sådda!

Det är nu sått på åkern nedan Kärrvägen med ängsblommor för att gynna insekter. Det är ett projekt att prova de åkerdelar som inte ingår i vår ängsmark för en bättre naturmiljö. Du kan även som tomtägare plantera ängsblommor i din trädgård, det kräver inte mer än ett par kvadratmeter så får du in fjärillar och humlor och andra insekter som jagar nektar

Årsmöte 16 maj 10:00 Fotbollsplanen

Årsmöte sker i år 16 maj på fotbollsplanen 10:00. Alla medlemmar är välkonmna men för att minska smittrisken rekommenderar vi att endast en om möjligt kommer per fastighet. Väl mött //Styrelsen

Båtar efter
Nu har ett polisärende upprättats så samfälligheten kan till sommaren städa upp och flytta båtar till anvisad plats. Denna akrivitet(20-talet båtar) kommer att planeras på ordinarie årsmöte 16 maj. Ordförande

Döda djur inom området

Då jag ibland inte får information om döda vilda djur inom området vill jag förtydliga att när man finner ett dött djur(Hare/räv/grävling/rå/älg/kron/dov/vildsvin samt rovfåglel) skall man anmäla detta till viltvårdsansvarig som är undertecknad. Detta för att kunna avgöra orsak och om det skall skickas till SVA vid misstänkt sjukdom. Anmälan gäller alltid vid viltolyckor och då kan jag vid behov genomför ett eftersök och avlivar skadat vilt

Fortfarande 19(!) st roddbåtar som ej har flyttats till båtuppläggningsplatsen Långsjön

Det är fortsatt båtar som ligger efter stranden mellan badplatsen och båtplatsen. Jag räknade till 19(!) st varav många låg under vattnet. Samfälligheten har beslutat att alla båtar skall ligga vid båtplatsen på ett ställe för Långsjön, se anslagstavlorna

Påskstädning och årsmötet bokat 16 maj

Styrelsen önska glad påsk och som förslag på lite motion efter äggätandet är att alla tar tag i egna diket och rensa/klipper det innan löven kommer igång. Jag slyröjde på Bäckvägen och det ser så mycket ttevligare ut efter arbetet gjort. Vi har även beslutat om att årsmötet kommer att ske den 16 maj 10:00 på fotbollsplanen

VInterväghållning och isvarning

Vägarna plogas efter snöfall då det kommit minst 5cm eller mer. Vi sandar vid behov och speciellt torsdagar så sopbilearna kommer fram fredag morgon. Backar och korsningar

Rishögen långsjön

Nytt datum 28 februari. Den 28 februari kommer rishögen på ängen mot Långsjön att eldas upp. Det är därefter inte tillåtet att lägga grenar/skräp där utan tomtägarna ansvarar för egna eldplatser. //Ordförnade

Det som göms i snö...Hundbajs!

Det är tråkigt att se alla undbajsar som ligger i plogvallen och runt brevlådorna. Detta är inte ok och de som har hundar får vackert plocka upp efter sina hundar så övriga slipper att kryssa fram för att undvika att trampa i dessa. Ordförande och hundägare

Sophämtning

Då det var halt vid sista sophämtningen kommer de som inte fick hämtning få det på fredag. Dock bör de som bor i branta backar om möjligt rulla ned sopkärlen till anslutningsvägen då tövädret gör det mycket svårt att få sanden att bita i vägbanan. Ordförande

Gott Nytt År!

Styrelsen önskar medlemmarna ett gott slut och gott nytt år! Styrelsen

Flöden under infarterna

Det ålägger ägaren av fastigheten att sköta infarten och att trumman fungerar och inte är blockerad. Detta är jätteviktigt då det är extrema vattenflöden nu och på vissa tomter rinner det dåligt/inte alls. Detta måste åtgärdas omgående då vägarna förstörs om de ligger i vatten eller blir översköljda

Skabbräv i området

På lördag kommer vi att jaga en skabbräv i området mellan 13:00-15:00 på lördag. Om du ser den innan eller under denna tid ring på 0730-294459. Ordförande

Låt inte bilen stå still när du vrider på ratten

Då den nya vägbanan inte satt sig är det mycket viktigt att bilen rullar innan man vrider på ratten. Om man gör det stilla vrider man sönder vägbeläggnigen och vi får ett hål. Om det mot förmodan händer försök lägga tillbaka de delar som lossnat och packa till det

Beläggningen åtgärdad

Nytt grus har lagts på och kör gärna över hela väganan så det packas. Undvik beställa tunga transporter då den behöver sätta sig. Ordförande

Beläggning lagd

Efter beläggnig har det varit delar av ytorna som bindmedlet legat öppet. Detta kladdar på skor och hundar. Entrepenör är vidtalad. Ordförande

Omplanering beläggning, sker den 25 september

Efter lite förseningar har nu informationen kommit från PEAB att de genomför beläggingen den 25 september i området enligt tidigare meddelad omfattning. Ordförande

Beläggningsarbetet börjar på tisdag den 22 september

Efter inspektion av vägar kommer hyvling av de vägar som skall beläggas ske de närmaste dagarna samt att beläggningsarbetet är nu beslutat till tisdagen den 22 september. De vägar som inte går att köra runt på, kolla upp när beläggningsbilarna kommer så att ni kan planera in/utpassage. Ordförande

Beläggningsarbetet igång

Beläggningsarbetet kommer igång i helgen med hyvling av vägbanan. Efter detta kommer belläggningsarbetet att utföras veckan efter om allt går bra på Norrvägen, Kärrvägen, Mossvägen, Klippvägen samt Långsjövägen mellan Bäckvägen och Ringvägen. Ordförande

Årsavgiften

Sista datum för att betala årsavgiften har passerats så ni som inte betalat kommer ni att få ett nytt inbetalningskort med påminnelseavgift. Glöm inte betala det då nästa steg blir ett ärende för kronofogden. Om det är frågor kontakta styrelsen så vi kan lösa dessa i god tid innan äredet går vidare

Kräftfisket är avslutat

Det förekommer burar i Långsjön i våra fiskevatten efter att kräftfisketiden avslutats. Detta är att betrakta som tjuvfiske och kan polisanmälas. Om burar hittas skall de omgående tas upp och lämnas till ordförande för vidare åtgärder

Belägning och reparation vägar

Det har skett reparation av vägarna Ringvägen/Bäckvegen i veckan. Vi kommer även att starta beläggningsarbete enligt årsbeslut och det kommer att ske i mitt september. Jag återkommer med exakt tid för detta. Ordförande

Uppläggning av båt på angiven båtplats

Vid flytt av båtar till angiven båtplats har Samfälligheten utsett ansvariga att hantera detta. Conny Jansson och Per Johansson. Kontakta Conny på 0707926381 så kan dessa gentlemän bistå med hur uppläggningen skall gå till

Båtar efter standen Långsjön

Det finns fortfarande båtar som ligger efter strandkanten i Långsjön. Dessa skall flyttas till båtplatsen/båtbryggan som upprättats för detta. Detta är ett årsmötesbeslut för att hantera båtarna på ett bra och ordnat sätt och lappar kommer att sättas på alla båtar som information

Brunnsregistret behöver kompletteras

Behovet av att upprätta ett register har lösts delvis då det via SGU kan vi få fram all data som vi behöver. https://apps. sgu

Information om kräftfiske 2020

Styrelsen har begränsat kräftfisket till 7-16 Augusti. Varje fastighet får använda högst 3 st burar och max ta upp 50 st kräftor. Vi använder självkontroll

Ny hemsida för samfälligheten

Nu har vi uppdaterat hemsidan och fått nya funktioner och layout. Här hittar du som tidigare information om samfälligheten. Ordförande

Vildsvin i området - 2020-05-28

Skyddsjakt kommer att ske framöver i området med säkerhet för alla boende. Dock kan det smälla till ordentligt dock senast 22:00 kvällstid. Detta då vildsvin välter soptunnor och bökar upp tomter
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.