Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – november 2020

Årsmöte Söndagen den 15 maj 2021 klockan 10.00

Publicerad lördag 9 apr 2022, 18:44

HOVEN-LÅNGJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Medlemmarna i Hoven-Långsjöns Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: Söndagen den 15 maj 2021 klockan 10.00

Plats: Stallgården

För granskning finns dokument på hemsidan under fliken ”Innevarande års dokument”

Önskas papperskopior går dessa att beställa via Ordförande tel: 0730-294459

Vid fler än en ägare har endast ett exemplar skickats ut.

Samtliga ovan nämnda dokument tillika Debiteringslängd hålls från och med den

15 april 2022 tillgängliga hos ordförande Peter Andersson, Kärrvägen 13.

Ekskogen april 2022

STYRELSEN

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.