Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – november 2020

Frågor/klagomål kring regler i detaljplan för Garns-Ekskogen

Publicerad fredag 1 sep, 06:46

Det har inkommit flera klagomål/synpunkter till både Vallentna kommun och styrelsen på att fastigheter används som upplag för företag/entrepenad. Detta har föranlett till att Vallentuna kommun kommer att undersöka inkomna klagomål.

Vallentuna kommun kommer att utreda berörda fastigheter i ovan nämnda ärende.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.