Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – november 2020

Information vägarbeten 2022

Publicerad onsdag 20 jul 2022, 08:37


Det har varit väldigt mycket arbete med att hantera vägarna under våren då Samfälligheten fick beskedet att Transportstyrelsen ämnade dra in vårt statsstöd.
Om inte träd/sly togs bort på Bäckvägen/Ringvägen(Gäller även övriga vägar men inte statsstödet) ges inget statsbidrag samt bidrag till att lägga de nya vägbanorna.

Detta fick styrelsen hantera genom att omgående anlita ett externt företag(Klätteraporna) som nu har sågat/röjt efter Ringvägen/Bäckvägen(De statsstödda vägarna) då det varit eftersatt av både tomtägare och brist av medlemmar vid städdagarna. Detta arbetet med mindre justeringar av vägarna(Dikesgrävning/Nytt rör)gav att trafikverket godkänner Ringvägen och Bäckvägen och då kan den nya slitbanan läggas den 8 augusti men det påverkar vår budget för året.


Målet i år var att lägga ny slitbana på Ringvägen och Bäckvägen samt att belägga Ekbacksvägen, Uggletorp och Åkervägen men kostnaderna har rusat iväg både vad det gäller material(Bindmedlet upp +30%) samt att räntekostnaderna kommer att öka under de närmaste åren. Med dessa faktorer har styrelsen beslutat att i år kan budgeten endast hantera ny slitbana på Bäckvägen/Ringvägen samt korrigeringar av dessa som då berättigar ca 25Ksek per år i bidrag fortsatt samt att vi får 40% i bidrag till den nya beläggningen.


Vid inspektion av Ekbacksvägen, Uggletorp och Åkervägen framkom att de behöver justeras med dikesgrävning och förstärkning av vägkroppen(Vägarna är från 60-talet och inte väl anlagda) ger det nya utgifter för samfälligheten och styrelsen kommer att lägga fram ett förslag på åtgärder till nästa årsmöte.
Alla vägar behöver fortsatt röjas och ett stort ansvar är fastighetsägarna själva eller så får vi ta extern hjälp även nästa år vilket givietvis påverkar avgifterna framöver. Kostnaderna för plogning(Dieselpriset)och övriga utgifter har ökat vilket kommer att påverka avgifterna för nästa år.

Ordförande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.