Nyheter – februari 2024
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – november 2020

Kopplingstvång hundar, sluta med ofoget att ha hund lös.

Publicerad onsdag 27 apr 2022, 10:40

Enligt Vallentunas ordningsstadgar gäller följande enligt nedan. Då områden och vägar innefattas för samfälligheten gäller nedan hela vårt område.

Detta gäller även i skogen.

Från den 1 mars får inga hundar springa lösa i mark där det finns vilt. Det är med hänsyn till det vilda och detta gäller alla slags hundar, alltså inte bara jakthundar. Nu startar djurens föryngringsperiod och då är det viktigt att vi visar respekt och håller våra hundar i koppel.

Hundar
§ 16
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 17 och
18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person,
service och signalhundar, assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för
polishund i tjänst.
§ 17
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt, i den mån hundar får vistas där,
på de platser som enligt dessa föreskrifter i § 3 jämställs med offentlig plats. Exempel
på offentlig plats är gång-, cykel- och bilvägar, gator, torg och parker. Kopplingstvång
gäller även på begravningsplatser, motionsspår, inom naturreservat, lekplatser,
allmän badplats och badanläggningar upplåtna för allmänheten.
Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom hundrastgårdar eller där
hundverksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid tävling eller träning där det
finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare.
Så kallad löshundsträning utanför tätbebyggt område kan bedrivas, under
förutsättning att detta inte stör ordning och säkerhet för övriga grupper som nyttjar
området. I övrigt gäller de dispenser som Naturvårdsverket utfärdar för löskopplade
hundar.

Ordförande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.