Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – november 2020

Sommarinformation från styrelsen

Publicerad fredag 4 jun 2021, 14:11

Hej, jag har fått ett antal frågor och tänkte sammanställa dessa i ett litet informationsbrev.

Vid försäljning eller köp av en fastighet skall detta alltid meddelas till styrelsen så avgiften kommer till rätt ägare.

Det myckna regnadet har påverkat flödet under infarterna. Om ni behöver byta vägtrumma (Vi har kontaktat några fastighetsägare) står samfälligheten för röret och ni som fastighetsägare står för arbetskostnaden.

Allmänningen är allt område som är utanför er fastighet och det är inte tillåtet att använda för något annat än att vistas i. Stormfällda träd får tas omhand men inga träd får fällas utan att styrelsen tillfrågats och godkänt det(Dåliga träd som kan trilla på fastigheter t.ex.).

Bajspåsar skall inte slängas i skogen eller efter vägarna och om man hittar något skräp plocka upp det och håll snyggt.

Sommarvattnet är endast för hushållet och inte till vattna gräsmattor eller fylla pooler(Samfälligheten har rätt att stänga av vattnet om det missbrukas då vi äger brunnshålen). Det egna vattnet från brunn föreslår vi att hanteras lika men där kan samfälligheten inte reglera detta. Vattenprov kommer att ske under juni för att säkra kvaliteten på de brunnar som samfälligheten ansvarar för.

Båtplatsen i Långsjön är ett initativ från er medlemmar och vi kommer att jobba vidare och skapa en bra båtplats, minska nedskräpning och frigöra strandlinjen för fåglar och däggdjur.

Vägbanorna är av en typ som är flexibla för att hantera våra gamla vägar som rör sig. Man skall undvika att ratta i bilen/bussen när den står stilla på vägbanan. Detta gör att vägen går sönder och bindmedlet kommer till ytan och den är kletig.

Hastigheten i området är 50km/h men vi rekommenderar att alla kör 30km/h då det är smala vägar och många som går på vägarna då vi inte har trottoarer. Visa respekt och håll 30km/h.

Om ni ser skadade djur kan vi hantera detta då jag har utbildad eftersökshund och är jägare. De skall inte behöva lida och vi har varje år viltolyckor på väg 977.
Vad det gäller hundar har vi tyvärr haft flera fall där hundar varit lösa och attackerat andra hundar. Om man inte kan hantera sin hund skall den hållas kopplad. När naturen har sin barnkammare håll hunden kopplad och "min hund är van vid vilda djur" är inte en relevant kommentar. Respektera andra hundägare och gå på vänster sida och hunden på din vänstra sida så konfrontationer undvikes.

Fiske är tillåtet i våra vatten så kolla på kartan så ni inte fiskar i fel vatten. Kräftfisket kommer som separat information i slutet av Juli/början av augusti.

Styrelsen önskar en trevlig sommar!

Ordförande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.